Konference

KONFERENCA

KONTEMPORALNOST RAZUMEVANJSKEGA KONTEKSTA V INTERDISCIPLINARNI HUMANISTIKI

december 2018

Z raziskovalkami in raziskovalci, ki sodelujejo z Inštitutom Nove revije, smo obravnavali epistemološke, zgodovinopisne, umetniško-teoretske, literarno-kritične, kulturološke in pravno-politične vidike formiranja humanistične vednosti v interdisciplinarni perspektivi. Čeprav je ta vselej retrospektivno določena, se odloča v spektru današnjega dogajanja, ki ga le zamejeno zaznavamo in razpoznavamo, tako v celoti kot v podrobnostih. Zapolnjujemo ga z  najrazličnejšimi mnenji, prepričanji, nazori, ideologijami in vizionarstvi, ne da bi  preverili njihovo ustreznost času in prostoru. Sodobnost terja razumevanje lastnega konteksta, ki je določilen za njene odločitve.

Videoposnetki:

1. Podlage kontemporalnosti
Dean Komel: Kontemporalnost razumevanjskega konteksta kot konceptualna podlaga interdisciplinarne humanistike
Tina Bilban: Življenjski svet kot temelj razumevanja znanosti
Darko Darovec: E-QUALITY. Evropska kakovost življenja in ozemlje: enakost, regije in identitete v povezavi z diferencirano integracijo
Manca Erzetič: Vprašanje o zgodovinski umeščenosti človeške eksistence
Moderator: Tomaž Zalaznik

>>Video

2. Kontemporalnost in kontekst
Brane Senegačnik: Smisel, kontekst, kontemporalnost
Jožef Muhovič: Preokvirjanja v noosferi. Kontemporalne implikacije sodobnega razmerja med likovno umetnostjo in humanistično znanostjo
Andrej Božič: Pesniški kon-tekst(i). Ob rob pesmi Paula Celana »Unlesbarkeit«
Moderator: Aleš Maver

>>Video

3. Razumevanje zgodovine
Mira Miladinović Zalaznik: Izvenpartizanski boj proti nacional-socializmu na Slovenskem
Bernard Nežmah: Preživela govorica komunizma
Moderator: Darko Darovec

>>Video

4. Med zgodovino in pravom
Damijan Kukovec: Pravo in zgodovinska analiza
Urška Lampe: Konvencija o zaščiti civilnih oseb v času vojne (1949) med preteklostjo in prihodnostjo
Aleš Maver: Mimobežnost dveh Evrop: Premisleki o zahodnem nerazumevanju evropskega vzhoda po drugi svetovni vojni.
Moderator: Dean Komel

>>Video