Konference

17.12. 2018; Konferenca Kontemporalnost razumevanjskega konteksta v interdisciplinarni humanistiki

Prva v seriji znanstvenih konferenc na temo Kontemporalnost razumevanjskega konteksta v interdisciplinarni humanistiki se je odvijala v ponedeljek, 17. 12. 2018, v City Hotelu, Dalmatinova 15, Ljubljana.

Z raziskovalkami in raziskovalci, ki sodelujejo z Inštitutom Nove revije, smo obravnavali epistemološke, zgodovinopisne, umetniško-teoretske, literarno-kritične, kulturološke in pravno-politične vidike formiranja humanistične vednosti v interdisciplinarni perspektivi. Čeprav je ta vselej retrospektivno določena, se odloča v spektru današnjega dogajanja, ki ga le zamejeno zaznavamo in razpoznavamo, tako v celoti kot v podrobnostih. Zapolnjujemo ga z  najrazličnejšimi mnenji, prepričanji, nazori, ideologijami in vizionarstvi, ne da bi  preverili njihovo ustreznost času in prostoru. Sodobnost terja razumevanje lastnega konteksta, ki je določilen za njene odločitve.

Video:

1. Podlage kontemporalnosti
Dean Komel: Kontemporalnost razumevanjskega konteksta kot konceptualna podlaga interdisciplinarne humanistike
Tina Bilban: Življenjski svet kot temelj razumevanja znanosti
Darko Darovec: E-QUALITY. Evropska kakovost življenja in ozemlje: enakost, regije in identitete v povezavi z diferencirano integracijo
Manca Erzetič: Vprašanje o zgodovinski umeščenosti človeške eksistence
Moderator: Tomaž Zalaznik

>>Video

2. Kontemporalnost in kontekst
Brane Senegačnik: Smisel, kontekst, kontemporalnost
Jožef Muhovič: Preokvirjanja v noosferi. Kontemporalne implikacije sodobnega razmerja med likovno umetnostjo in humanistično znanostjo
Andrej Božič: Pesniški kon-tekst(i). Ob rob pesmi Paula Celana »Unlesbarkeit«
Moderator: Aleš Maver

>>Video

3. Razumevanje zgodovine
Mira Miladinović Zalaznik: Izvenpartizanski boj proti nacional-socializmu na Slovenskem
Bernard Nežmah: Preživela govorica komunizma
Moderator: Darko Darovec

>>Video

4. Med zgodovino in pravom
Damijan Kukovec: Pravo in zgodovinska analiza
Urška Lampe: Konvencija o zaščiti civilnih oseb v času vojne (1949) med preteklostjo in prihodnostjo
Aleš Maver: Mimobežnost dveh Evrop: Premisleki o zahodnem nerazumevanju evropskega vzhoda po drugi svetovni vojni.
Moderator: Dean Komel

>>Video

13. 9. 2018; O oblasti v arhitekturi #2: Fenomenološka perspektiva

Na konferenci O oblasti v arhitekturi #2: Fenomenološka perspektiva, ki je bila v četrtek, 13. septembra 2018, v Ljubljani, ob drugih uglednih mednarodnih gostih nastopili vodja raziskovalnega programa INR Dean Komel ter člana FORhUMA Jeff Malpas in Peter Trawny.

13.-14. 9. 2018; Mednarodna konferenca Zgodbe staranja

Mednarodna konferenca in spremljevalni dogodki z naslovom Zgodbe staranja, katerih pobudnica je dr. Tina Bilban, so potekali 13. in 14. 9. 2018 (spremljevalni dogodki: 11.-13. 9.), v Central Hotelu, v Ljubljani, v soorganizaciji Inštituta Nove revije, zavoda za humanistiko.

Video:

1. dr. Tina Bilban: Uvodni govor >>Video

dr. Tom Kirkwood: What is ageing?  >>Video

2. dr. Zvezdan Pirtošek: Nevrologija staranja – med predsodki, miti in dejstvi >>Video

3. dr. Gregor Majdič: Zakaj se staramo in kaj lahko naredimo, da se ne bi? >>Video

4. dr. Ingrid Tomkowiak: The Child and the Elderly. Tropes of Ages in Johanna Spyri’s Heidi and its film adaptations >>Video

5. dr. Valentina Hribar Sorčan: Spomini in nostalgija v času staranja >>Video

6. mag. Tilka Jamnik: Knjige na temo staranja in starosti >>Video

7. Nina Mav Hrovat, mag: Otrok ne potrebuje tabujev o staranju in o smrti >>Video

8. dr. Tina Bilban: Zgodbe staranja >>Video

9. Okrogla miza: Dobre prakse na področju medgeneracijskega sodelovanja in aktivnega staranja >>Video

 

6.-9. 9. 2018; Mednarodna konferenca: Evropa na križpotjih sodobnega sveta 100 let po Veliki vojni

23. 10. 2017; S knjigami in filmi do znanosti in etike: boljše poznavanje staranja za vse generacije

12. 10. 2017; Konferenca Uporabnost znanstvenih dosežkov

19. 4. 2017; Potenciali jugovzhodne Evrope

14. 11. 2016; Konferenca Skozi knjige k pogovoru o starosti

2. 10. 2015; Predstavitev Inštituta Nove revije nemškim študentom in diskusija o delovanju inštituta

28. 4.-29. 4. 2015; Mednarodna konferenca Razvoj demokracije v Zagrebu

10.6 – 11.6 2014; Avtoriteta in demokracija

28. 5. 2014; »Ali vemo, zakaj smo v krizi?« Družbena kriza in institucionalne spremembe

3. 9.-4. 9. 2103; Mednarodna konferenca Razvoj demokracije, City Hotel, Ljubljana

11. 11. 2010, 16. 11. – 17. 11. 2010; Kriza svobode (mednarodna konferenca)

5. 5. 2010; Kritična humanost (mednarodna konferenca)

11. 11. 2009; Robovi literature (simpozij)

1. 10.–2. 10. 2009; Zgodovinski in družbeni vidiki cenzure na Slovenskem

29. 11. 2008; Posvet o vlogi in perspektivah humanistike v Sloveniji in Evropi

18. 11. 2008; Svoboda besede – odpiranje prostora (posvet)

10. 9. 2008; Interkulturnost – drugost – tujost (mednarodna konferenca)

10. 4.–12. 4. 2008; »Evropa, svet in humanost v 21. stoletju, dialog v kulturi – dialog med kulturami« (mednarodna konferenca)

10.–11. 10. 2007; Sodobno slovensko zgodovinopisje (znanstveni posvet)

29. 11. 2006; Drugi posvet o vlogi in perspektivah humanistike v Sloveniji in Evropi

16.–18. 11. 2006; Evropa, svet in humanost v 21. stoletju: fenomenološke perspektive, Četrta srednje- in vzhodnoevropska fenomenološka konferenca

VIZITKA

Gospodinjska ulica 8

1000 Ljubljana

Slovenija

 

Telefon: +386 12444560

Fax: 2444586

institut@nova-revija.si

 

> Kje smo

KONTAKT

PRIJAVA ZA OBVEŠČANJE

Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko, na spletnih straneh objavlja informacije o dejavnostih v okviru raziskovalnega in infrastrukturnega programa, ki ju financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).