AKTIVNI RAZISKOVALCI

Člani raziskovalne skupine

Dean Komel

Vodja raziskovalnega programa

Tina Bilban

Raziskovalka

 

Andrej Božič

Raziskovalec

 

Alenka Divjak

Raziskovalka

 

Manca Erzetič

Raziskovalka

 

Barbara Jaki

Raziskovalka

 

Andrina Tonkli Komel

Raziskovalka

 

Mira Miladinović Zalaznik

Raziskovalka

 

Jožef Muhovič

Raziskovalec

 

Bernard Nežmah

Raziskovalec

 

Branko Senegačnik

Raziskovalec

 

Mladi raziskovalci

Ela Praznik

Mlada raziskovalka

Zmago Švajncer Vrečko

Mladi raziskovalec