Ustanove

Raziskovalno sodelovanje med humanističnimi ustanovami v slovenskem in mednarodnem prostoru

Znanstveno in organizacijsko sodelovanje je že vzpostavljeno med naslednjimi inštitucijami:

V SLOVENIJI:

– Univerza v Ljubljani

– Univerza v Mariboru

– Univerza na Primorskem

– Univerza v Novi Gorici

– Akademija za likovno umetnost Univerze v Ljubljani

– Teološka fakulteta v Ljubljani

– Znanstveno-raziskovalno središče Univerze na Primorskem

– Fakulteta za humanistične študije Univerze na Primorskem

– Inštitut za novejšo zgodovino

– Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru

– Narodna galerija v Ljubljani

– Slovenska akademija znanosti in umetnosti

– Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti

– Inštitut za humanistične študije, Ljubljana

– Založba Studia Humanitatis

– Založba Slovenska matica

– Fakulteta za slovenske in mednarodne študije Nove univerze

– Evropska pravna fakulteta Nove univerze

MEDNARODNO:

– Univerza Boca Raton, ZDA

– Univerza v Chicagu, ZDA

– University of London

– Univerza v Wuppertalu

– Univerza v Bochumu

– Univerza v Freiburgu

– Visoka šola za umetnost v Kasslu

– Univerza na Dunaju

– Univerza v Insbrücku

– Univerza Sorbona, Pariz

– Université d’Aix Marseille

– Univerza v Benetkah

– Univerza v Udinah

– Univerza v Milanu

– Univerza Sapienza v Rimu

– Univerza v Trstu

– Universidad Nacional de Educación a Distancia v Madridu

– Avtonomna univerza v Barceloni

– Univerza v Lizboni

– Research Center for Communication and Culture – Catholic University of Portugal – Lisbon

– National and Kapodistrian University – Athens

– Eastern Mediterranean University – Famagusta

– Institute of Language and Communication Studies – Izmir

– Univerza v Cluju

– Univerza v Pragi

– Institute of Philosophy and Sociology/Polish Academy of Sciences – Warsaw

– National Research University – Higher School of Economics – Moscow

– Humanistična fakulteta Moskovske univerze

– Univerza v Kijevu

– Univerza sv. Klimenta v Sofiji

– Univerza v Vilni

– Univerza v Guangdzouju

– Univerza v Taipeju

– Univerza v Kjotu

– Palackỳ University, Olomouc

– Fink Arhiv Freiburg

– Analecta hermeneutica

– Gesellschaft für Förderung der Kultur im erweiterten Europa, Berlin

– Organization of Phenomenological Organizations (Boca Raton, Praga)

– Orbis Phaenomenologicus

– Centre de recherches phénoménologiques et herméneutiques, Pariz

– Institut Jana Patočke, Praga

– Nordic Society for Phenomenology

– Deutsche Gesellschaft für phänomenologische

– Forschung

– The World Phenomenology Institute, New York

– Institut für Axiologische Forschungen, Dunaj

VIZITKA

Vodovodna cesta 101

1000 Ljubljana

Slovenija

 

Telefon: +386 12444560

Fax: 2444586

institut@nova-revija.si

 

> Kje smo

KONTAKT

PRIJAVA ZA OBVEŠČANJE

Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko, na spletnih straneh objavlja informacije o dejavnostih v okviru raziskovalnega in infrastrukturnega programa, ki ju financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).