PRIJAVE

DOMAČI IN MEDNARODNI

2012

> Javni razpis za sofinanciranje projektov razvoja e-storitev in mobilnih aplikacij za javne in zasebne neprofitne organizacije 2012–2013SLOVENSKE ZGODBE – ZGODBE V GIBANJU, (Ministrstvo za kulturo)

> Javni razpis za spodbujanje raziskovalno-razvojnih projektov razvoja e-storitev 2012–2014. E-TRUBAR, (Ministrstvo za kulturo)

2013

> Javni razpis JR-ESS-2013-2014 »Javni razpis za izbor razvojnih projektov za dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podporo njihovi socialni vključenosti v okviru Evropskega socialnega sklada v letih 2013–2014«, I-KNIGA-Usposabljanje invalidov za založniško dejavnost, (Ministrstvo za kulturo)

> EU program CULTURE; cultural projects: “Momiano-Momjan: a community and its traditions – Research for a local identity”, Partnerji: univerza Ca’ Foscari iz Benetk in Univerza iz Buj (Hrvaška)

> 7 0P: Fundingscheme: Collaborativeproject (large scale integrating research project) SSH.2013.5.2-2. Transmitting and benefiting from cultural heritage in Europe Context »Myths, Images, Symbols and Stories for European Renaissance 2014–2020: the horizonof a new Cultural Spring«

> Coordinator – University Ca’ Foscari – Venice, Italy v sodelovanju z:

> Fondazione Impresa – Mestre, Italy

> Institute of Philosophy and Sociology/Polish Academmy of Sciences – Warsaw, Poland

> National and Kapodistrian Universitty – Athens, Greese

> Eastern Mediterranean University – Famagusta, Turkey

> Società Cooperativa, Italy

> National Research University – Higher School of Economics, Moscow

> Universidad Nacional de Educación a Distancia, Spain

> Reserch Centar for Communitation and Culture, CatolicUniversity of Portugal (UCP), Lisbon, Portugal

> Université d’Aix Marseille, Telemme, France

> University of London, UK

> Institute of Language and Communication Studies, Izmir, Turkey

 

> 5. transnacionalni razpis Alpine Space: »FORTifications in the Alpine LANDscape-FORTLANDE«

Vodilni partner: Università Ca’ FoscaridiVenezia, v sodelovanju s partnerji:

> Università di Padova, Dipartimento di Scienze storiche, geografiche e dell’Antichità

> Istituto di Studi Italo-Germanico (Trento)

> Inštitut Nove revija, Zavod za humanistiko (Ljubljana)

> Freie Universität Berlin

> Università degli Studi di Trento – Dipartimento di Lettere e Filosofia (Trento)

> ZRC SAZU – Slovenian Academy of Sciences and Arts, Historical Institut(Lubljana)

> Leopold-Franzens Universität Innsbruck –Institut für Geschichtswissenschaften

> Europäische Ethnologie (Innsbruck)

 

> NORFACE “Humanity and the quality of life in the welferestate – HQ liwes”

Vodilni partner: Inštitut Nove revije v sodelovanju z:

> Univerza iz Surreya, University of Surrey (UK)

> Universida de Fernando Pessoa (Portugal)

> Ludwig Boltzmann Institute of Human Rights, (Austria)

> Institute of Political Science, Uiversity of Wien, (Austria)

2014

> Horizon 2020: razpis SH5-Cultures and Cultural Production: ERC ADG 2014: Interculti (vodja dr. Dean Komel);

Partnerji:

> Charles University, Prague

> Universita Di Pisa, Pisa

> Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultete, Zagreb

> Institute for Education Studies of National Research, University Higer School of Economics, Moscow

> Univerzitet u Sarajevu, Sarajevo

> Universitat Autonama De Barcelona, Barcelona

> Bergische Universitaet Wuppertal, Wuppertal

> Instytut Filozoffi i Sociologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa

> Tamperen Yliopisto, Tampere

> Univerzita Karlova V Praze, Prague

> Universite Catholique de Louvain, Louvain-la-Neue

> Universitatea Babes Bolyai, Cluy Napoca

 

> Podonavski projekt: razpis START Danube Region Project Found: PDR-Potencial of Danube region (vodja dr. Dean Komel);

Vodilni partner Inštitut Nove revije v sodelovanju s partnerji:

> Center za demokracijo in tehnologijo (Center for democracy and tehnology) CDiT, Slovenia

> Hrvatsko društvo pisaca, (Croatian Writers Society), Croatia

> Centrual de Filosofie Aplicată, (Centre for Applied Philosophy), Romania

2015

> Horizon 2020: Reflective Societies: Cultural Heritage and European Identities H2020-REFLECTIVE-SOCIETY-2015: Topic: Cultural opposition in the former socialist countries: DEMOCRATIC OPPOSITION AND (EASTERN AND WESTERN) SECRET/SECURITY SERVICES IN EASTERN EUROPE AND THE ROLE AND INFLUENCE OF CULTURAL DISSIDENTS-Dossier D- Disidenti (vodja: dr. Gorazd Bajc).

Vodilni partner Univerza v Mariboru v sodelovanju z:

> Inštitut Nove revije, Ljubljana

> University of Belgrade, Institute for Philosophy and Social Theory, Belgrade

> University of Rijeka, Center for Advanced Studies Southeast Europe, Rijeka

> Polish Academy of Sciences, Institute of Philosophy and Sociology, Warsaw

> Institute of Philosophy, Czech Academy of Sciences, Prague

> 1956 Institute, Budapest

> Romanian Society for Phenomenology / Institute for Philosophy “Alexandru Dragomir”, Bucharest

> Ca’ Foscari University Venezia, Venezia

> Vilnius Gediminas Technical University, Vilnius

 

> Horizon 2020Reflective Societies: Cultural Heritage and European Identities REFLECTIVE-SOCIETY-5-2015: LOSERS

Vodilni partner Ca’ Foscari University of Venice (Venezia) v sodelovanju z:

> Inštitut Nove revije, Ljubljana

> Bayerisches Hauptstaatsarchiv, Munich

> Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien

> Central University Library of Cluj-Napoca, Cluj

> DISMA S.a.s., Treviso

> Masaryk Institute and Archive of the ASCR, Prague

> University of Southampton, Southampton

> Musée municipal Ville de Roanne, Roanne Cedex

 

Sodelovanje na razpisih ARRS za sofinanciranje raziskovalnih projektov v 2. fazi oddaje:

> Kontemporalnost razumevanjskega konteksta ter izražanje osebne in družbene svobode, izvajalec projekta INR, soizvajalec Univerza v Mariboru. Vodja projekta prof. dr. Dean Komel.

> Gradniki slovenske državnosti, izvajalec projekta Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, soizvajalec projekta INR. Vodja projekta prof. dr. Darko Friš.

> Umetnost iz druge Evrope, izvajalec projekta Inštitut IRIS, soizvajalec projekta INR. Vodja projekta izr. prof. dr. Polona Tratnik.

> Korporativno upravljanje družb v državni lasti: sodobni izzivi in dileme za Slovenijo in EU, izvajalec projekta FDV, soizvajalec projekta INR. Vodja projekta prof. dr. Rado Bohinc.

Sodelovanje na razpisih v 1. fazi oddaje:

v Podonavski regiji Interreg DanubeTransnational Programme, kjer sodelujemo kot partner Univerze na Primorskem, Fakultete za management iz Kopra. Sodelujejo pa tudi Bolgarija (Varna University of Economics), Bosna in Hercegovina (Faculty of Political Sciences), Hrvaška (Institute for European and Globalization Studies in Development Agency North – DAN Ltd.), Srbija (Institute for Philosophy and Social Theory).

Vodja projekta prof. dr. Matjaž Nahtigal.

Naslov projekta je: »A Comparative Analysis of Public and Private Institutions in the Danube Region«.