Uporabnost znanstvenih dosežkov

Namen konference je glede na sedanje stanje, vlogo in pomen znanosti v slovenskem prostoru spodbuditi pogovor, premisleke in odločitve, ki bi pospešile njen razvoj in omogočile večjo uporabnost njenih dosežkov ter hkrat ne zavirale temeljnega raziskovanja. Sodelovali...