Gostovanja

26.- 28. 9. 2019; Gostovanje dr. Tina Bilban na konferenci v New Yorku

2. 2. 2019; projekt AA, delovno srečanje z naslovom VOJNE JE KONEC # 2 / WAR IS OVER #2, Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana

 

21. 1. 2019; prof. dr. Mira Miladinović Zalaznik, vabljeno predavanje z naslovom

Zadnje leto velike vojne na Slovenskem in moč tiska. Kaj se  je razvilo iz tega?

Inštitut Moderne im Rheinland, na Univerzi Heinricha Heineja v Düsseldorfu

12. 11. – 25. 11. 2018; Gostovanje dr. Andreja Božiča v okviru programa »Barrett West Visiting Global Scholars 2018«; Barrett, The Honors College, Arizona State University (Phoenix, AZ; ZDA)

  

11. 11. 2018; Gostovanje  dr. Mire Miladinović Zalaznik, Inštitut Nove revije, Trodeželeno zborovanje ob 100-letnici konca prve svetovne vojne

1.-2. 11. 2018; Gostovanje dr. Damjana Kukovca, Kopenhagen, EU Constitutional Imagination: Between Ideology And Utopia

Maj 2018; Gostovanje dr. Damjana Kukovca, Harward, “Brexit and Misconceptions of Governance” Lecture, Harvard Law School

11. 4. 2014; Gostovanje Deana Komela na mednarodnem filozofskem simpoziju o krizi z naslovom Misliti več v Trstu

14. 6.–16. 6. 2013; Gostovanje Darka Darovca na mednarodnem znanstvenem srečanju v Momjanu

29. 5. 2013; Gostovanje Deana Komela na konferenci Filozofija v globalnem svetu na Dunaju

VIZITKA

Vodovodna cesta 101

1000 Ljubljana

Slovenija

 

Telefon: +386 12444560

Fax: 2444586

institut@nova-revija.si

 

> Kje smo

KONTAKT

PRIJAVA ZA OBVEŠČANJE

Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko, na spletnih straneh objavlja informacije o dejavnostih v okviru raziskovalnega in infrastrukturnega programa, ki ju financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).