PRAVILNIKI

PRAVILNIK O STABILNEM FINANCIRANJU ZNANSTVENORAZISKOVALNE DEJAVNOSTI INŠTITUTA NOVE REVIJE, ZAVODA ZA HUMANISTIKO