HUMANISTIKA V SODOBNEM SVETU

 

AKTUALNO

 

NOVE IZDAJE

HUMANISTIČNA ZBIRKA INR

V Humanistični zbirki INR so izšle 3 znanstvene monografije:

1. Izgubljeni spomini Vipave

2. Horizonti kontemporalnosti

3. Misliti narod v dolgih šestdesetih

Vabljeni k branju in nakupu!

NOVA IZDAJA

Vom Kommunismus zur Demokratie

NOVA IZDAJA

FORUM ZA HUMANISTKO

Europe at the Crossroads of Contemporary World
100 Years after the Great War

Europa an den Scheidewegen der gegenwärtigen Welt
100 Jahre nach dem Großen Krieg

IZID NOVE ITALIJANSKE REVIJE TEORIA

Spoštovani!

Obveščamo vas o izidu nove številke italijanske filozofske revije Teoria, posvečeni obravnavi nihilizma v sodobnosti, ki sta jo uredila sodelavca revije Phainomena, Foruma za humanistiko in Inštituta Nove revije, zavoda za humanistiko, Adriano Fabris in Alfredo Rocha de la Torre, s svojo znanstveno razpravo o nihilizmu pa sodeluje tudi dr. Dean Komel z naslovom Die Geschichtlichkeit Europas und die Schatten des Nihilismus.

V letu 2022 bo Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko, organiziral mednarodno znanstveno konferenco o nihilizmu v Ljubljani.

Čestitamo, draga Tina Bilban!

Dr. Tina Bilban, raziskovalka Inštituta Nove revije, zavoda za humanistiko, je sprejeta v mednarodno žirijo za Andersenovo nagrado 2020!

Tina je raziskovalka, avtorica in kritičarka, največkrat na prehodih med literaturo, filozofijo in znanostjo, tudi članica izvršnega odbora Slovenske sekcije IBBY.

VIZITKA

Vodovodna cesta 101

1000 Ljubljana

Slovenija

 

Telefon: +386 12444560

Fax: 2444586

institut@nova-revija.si

 

> Kje smo

KONTAKT

PRIJAVA ZA OBVEŠČANJE

Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko, na spletnih straneh objavlja informacije o dejavnostih v okviru raziskovalnega in infrastrukturnega programa, ki ju financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).