RAZISKOVALNI PROJEKTI

RAZISKOVALNI PROJEKT (V TEKU)

HERMENEVTIČNI PROBLEM RAZUMEVANJA ČLOVEŠKE EKSISTENCE IN KOEKSISTENCE V EPOHI NIHILIZMA: J7-4631 (2022–2025)

RAZISKOVALNI PROJEKT (ZAKLJUČEN)

KONTEMPORALNOST RAZUMEVANJSKEGA KONTEKSTA TER IZRAŽANJE OSEBNE IN DRUŽBENE SVOBODE: J7-8283 (2017–2020)

RAZISKOVALNI PROJEKT (ZAKLJUČEN)

MOČ MALIH ISTRSKIH MEST (14.–18. STOLETJE): L6-5555 (2013–2016)

RAZISKOVALNI PROJEKT (ZAKLJUČEN)

SLOVENCI V JUGOSLOVANSKI DIPLOMACIJI IN V ZUNANJEPOLITIČNEM DELOVANJU 1941–1980: ODPRTA VPRAŠANJA IN RAZISKOVALNE PERSPEKTIVE: J6-4112 (2011–2014)

RAZISKOVALNI PROJEKT (ZAKLJUČEN)

POLOŽAJ IN VLOGA SLOVENIJE V JUGOSLOVANSKI DRŽAVI PO DRUGI SVETOVNI VOJNI (1945–1991): J6-3634 (2010–2013)

RAZISKOVALNI PROJEKT (ZAKLJUČEN)

SVOBODA GOVORA V ZGODOVINSKIH, HUMANISTIČNIH IN DRUŽBENIH VIDIKIH: J7-3629 (2010–2013)

RAZISKOVALNI PROJEKT (ZAKLJUČEN)

ARETACIJE, DEPORTACIJE IN USMRTITVE S STRANI JUGOSLOVANSKIH OBLASTI NA OBMOČJU JULIJSKE KRAJINE PO 1. MAJU 1945: L6-2388 (2009–2012)

RAZISKOVALNI PROJEKT (ZAKLJUČEN)

SVOBODA GOVORA IN TISKA TER NJENO OMEJEVANJE V SLOVENIJI (1945–1991): J6-0946 (2008–2011)

RAZISKOVALNI PROJEKT (ZAKLJUČEN)

GOSPODARSKI VPLIVI NA POLITIČNE PRELOME NA SLOVENSKEM OD PREDMARČNE DOBE DO OSAMOSVOJITVE 1991: J6-9566 (2007–2009)

RAZISKOVALNI PROJEKT (ZAKLJUČEN)

PRIMERJALNO PROUČEVANJE DELOVANJA VARNOSTNEGA SISTEMA V KRIZNI SITUACIJI Z OZIROM NA BEGUNSKO PROBLEMATIKO: PROBLEMATIKA MADŽARSKIH BEGUNCEV PO DRUGI SVETOVNI VOJNI IN ZLASTI LETA 1956/57 V SLOVENIJI: V5-0261 (2006–2008)

RAZISKOVALNI PROJEKT (ZAKLJUČEN)

VPRAŠANJE HUMANOSTI V PERSPEKTIVI KULTURNEGA, ZNANSTVENEGA IN DRUŽBENEGA RAZVOJA SLOVENIJE IN NUJNOST HUMANISTIČNE DISKUSIJE: V6-0278 (2006–2008)

RAZISKOVALNI PROJEKT (ZAKLJUČEN)

EVALVACIJA NALOŽB V IZOBRAZBENI KAPITAL IN MLADINSKI TRG DELOVNE SILE: V5-0940 (2004–2006)