KNJIGE

V paralelah smisla

250 str.

Dean Komel

Znanstvena monografija

Humanistična zbirka INR

Urednika: Dean Komel, Tomaž Zalaznik

Jezikovni pregled: Nina Grafenauer Hafner

Recenziji: Marjan Šimenc, Marijan Krivak

Leto izida: 2023

Hermenevtika pričevanja

230 str.

Manca Erzetič

Znanstvena monografija

Humanistična zbirka INR

Urednika: Dean Komel, Tomaž Zalaznik

Jezikovni pregled: Samo Krušič

Recenziji: Mateja Kurir, Igor Grdina

Leto izida: 2023

Mišljenje in brezno zgodovine – Od metafizike do tehnosfere

237 str.

Žarko Paić

Znanstvena monografija

Humanistična zbirka INR

Urednika: Dean Komel, Tomaž Zalaznik

Prevod in jezikovni pregled: Samo Krušič

Recenziji: Andrej Božič, Krešimir Purgar

Leto izida: 2022

Pisava življenja

258 str.

Andrej Božič

Znanstvena monografija

Humanistična zbirka INR

Urednika: Dean Komel, Tomaž Zalaznik

Jezikovni pregled: Nina Grafenauer Hafner

Recenziji: Vid Snoj, Neža Zajc

Leto izida: 2022

Most čez Zaliv

182 str.

Uredila: Alenka Puhar

Humanistična zbirka INR

Urednika: Dean Komel, Tomaž Zalaznik

Jezikovni pregled: Eva Horvat

Oblikovanje naslovnice: Žiga Stopar

Leto izida: 2022

Goli otok po sedemdesetih letih

Humanistična zbirka INR

Urednika: Dean Komel, Tomaž Zalaznik

Izdajo uredila: Manca Erzetič

Jezikovni pregled slovenskih besedil: Nina Grafenauer Hafner

Recenziji: Igor Grdina, Urška Lampe

Slikovno gradivo: Manca Erzetič (osebni arhiv)

Oblikovanje in prelom: Žiga Stopar

Izgubljeni spomini Vipave

Mira Miladinović Zalaznik

Znanstvena monografija

Humanistična zbirka INR

Urednika: Dean Komel, Tomaž Zalaznik

Spremna študija: Drago Sedmak

Prevod verzov: Igor Grdina

Prevod proze: Mira Miladinović Zalaznik

Transkripcija rokopisa in pisane gotice: Mira Miladinović Zalaznik

Jezikovni pregled: Eva Horvat

Recenziji: Aleš Maver, Renato Podberšič

Oblikovanje in prelom: Žiga Stopar

Leto izida: 2021

Horizonti kontemporalnosti

Dean Komel

Znanstvena monografija

Humanistična zbirka INR

Urednika: Dean Komel, Tomaž Zalaznik

Jezikovni pregled: Nina Grafenauer Hafner

Recenziji: Žarko Paić, Marjan Šimenc

Oblikovanje in prelom: Žiga Stopar

Leto izida: 2021

Misliti narod v dolgih šestdesetih

Tomaž Ivešić

Znanstvena monografija

Humanistična zbirka INR

Urednika: Dean Komel, Tomaž Zalaznik

Jezikovni pregled: Eva Horvat

Recenziji: Renato Podberšič, Simon Malmenvall

Oblikovanje in prelom: Žiga Stopar

Leto izida: 2020

Vom Kommunismus zur Demokratie

Autoren: Prof. em. Dr. Lovro Šturm, ao. Prof. Dr. Jernej Letnar Černič, Tomaž Zalaznik

Herausgeberin: Prof. Dr. Mira Miladinović Zalaznik

Verlegt und herausgegeben von: Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko und Inštitut Karantanija, Ljubljana, Slowenien

Europe at the Crossroads of Contemporary World, 100 Years after the Great War

Urednika: Dean Komel, Mira Miladinović Zalaznik

Oblikovanje naslovnice: Žiga Stopar

Leto izida: 2020

Fragmenti o novinarskem pisanju

Avtor: Bernard Nežmah

Znanstvena monografija

Humanistična zbirka INR

Urednika: Dean Komel, Tomaž Zalaznik

Jezikovni pregled: Eva Horvat

Oblikovanje naslovnice: Evita Lukež

Recenziji: ddr. Igor Grdina, dr. Matevž Tomšič

Prelom: Žiga Stopar

Leto izida: 2019

Totalitarium

Avtor: Dean Komel

Znanstvena monografija

Humanistična zbirka INR

Urednika: Dean Komel, Tomaž Zalaznik

Pogovor z avtorjem: Jan Peršič

Jezikovni pregled: Nina Grafenauer Hafner

Recenziji: prof. dr. Žarko Paić, prof. dr. Marjan Šimenc

Oblikovanje in prelom: Žiga Stopar

Leto izida: 2019

Dežela, ki je ni na zemljevidu. Lirični vidiki antropologije

Avtor: Brane Senegačnik

Znanstvena monografija

Humanistična zbirka INR

Urednika: Dean Komel, Tomaž Zalaznik

Jezikovni pregled: Nina Grafenauer Hafner

Recenziji: prof. ddr. Igor Grdina, doc. dr. Matija Ogrin

Oblikovanje in prelom: Žiga Stopar

Leto izida: 2019

Izbrane razprave S spremno študijo Blaža Ivanca Učenjakova pot od pozabljenega do klasika

Avtor: Evgen Vasiljevič Spektorski

Uredil in spremno študijo zapisal: dr. Blaž Ivanc

Strokovni pregled in imensko kazalo: mag. Miha Movrin in dr. Blaž Ivanc

Jezikovna redakcija: Janez Kajzer

Recenzenta: zasl. prof. ddr. Anton Stres, zasl. prof. dr. Lovro Šturm

Izdajatelj:Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani in Inštitut Karantanija, Ljubljana

Založil in izdal: Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko, Ljubljana

Leto izida: 2019

Svoboda misli, svobodna gospodarska pobuda in pošteno tekmovanje

Avtor: Martin Rhonheimer

Prevedli: Niki Neubauer, Timotej Neubauer, Robert Suša

Urednik: Lovro Šturm

Spremna beseda: Žiga Turk

Izdajatelj: Katoliški inštitut, Fakulteta za pravo in poslovne vede, Inštitut Karantanija, Ljubljana

Založnik: Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko, Ljubljana

Leto izida: 2019

Svoboda in pravičnost kot izziv humanistike

Freiheit und Gerechtigkeit als Herausforderung der Humanwissenschaften

Freedom and Justice as a Challenge of the Humanities

Urednika: Mira Miladinović Zalaznik – Dean Komel

Izdajatelj: Peter Lang Verlag, Bern

Leto izida: 2018

Od monopola do konkurence

Zbornik (ur. Dean Komel, Tomaž Zalaznik)

Založil in izdal: Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko

Leta izida: 2019

Igla v mrku

Knjiga miniatur

Avtor: Neža Zajc

Urednik in avtor spremne besede: Andrej Božič

Založnik: Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko

Leto izida: 2019

20. 1. 2020 Radio Slovenija, ARS, Diana Pungeršič: Neža Zajc: Igla v mrku, Inštitut Nove revije, 2019

Vivitur ingenio

Renesančni mojstri knjižne grafike na Slovenskem

Avtor: Ines Vodopivec

znanstvena monografija

Humanistična zbirka INR

Urednika: Dean Komel, Tomaž Zalaznik

Jezikovni pregled: Eva Horvat

Slikovno gradivo: Narodna in univerzitetna knjižnica

Fotografije: Milan Štupar

Recenziji: Igor Grdina, Polona Tratnik

Oblikovanje in prelom: Žiga Stopar

Vidno in nevidno

Avtor: Jožef Muhovič

znanstvena monografija

Humanistična zbirka INR

Urednika: Dean Komel, Tomaž Zalaznik

Jezikovni pregled: Eva Horvat

Imensko in stvarno kazalo: Jožef Muhovič, Eva Horvat

Slikovno gradivo: Jon Natanael Muhovič

Avtorja ovitka: Jožef Muhovič, Lucijan Bratuš

Recenziji: Aleš Erjavec, Igor Grdina

Prelom: Žiga Stopar

Arhitektura moderne in das Unheimliche: Heidegger, Freud in Le Corbusier

Avtor: Mateja Kurir

znanstvena monografija

Humanistična zbirka INR

Urednika: Dean Komel, Tomaž Zalaznik

Jezikovni pregled: Nina Grafenauer Hafner

Predgovor: Aleš Vodopivec

Recenziji: Žarko Paić, Mladen Dolar

Oblikovanje in prelom: Ivian Kan Mujezinović/Ee

Audio: Mateja Kurir o das Unhemliche, Urška Škerl, RADIO ŠTUDENT, Misliti arhitekturo

Miha Dešman, Mateja Kurir, Arhitektura moderne in das Unheimliche: Heidegger, Freud in le Corbusier, recenzija monografije, Arhitektov bilten, št. 221-222

Vse teče

Avtor: Vasilij Grossman

Prevedel: Janez Kranjc

Izdajatelj: Inštitut Karantanija

Založnik: Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko

Leto izida: 2018

Avdio >>

Vprašanje moralne teologije

Prevedla: Mateja Jančar

Urednik in avtor predgovora: Blaž Ivanc

Spremna beseda: Anton Stres

Izdajatelj: Inštitut Karantanija, Ljubljana, v sodelovanju s Fakulteto za poslovne vede pri Katoliškem inštitutu

Založnik: Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko

Leto izida: 2018

Svoboda v precepu med interesi in ideologijami

Prevedel: Niki Neubauer

Uvodna misel: Tomaž Zalaznik

Izdajatelj: Inštitut Karantanija, Ljubljana, v sodelovanju s Fakulteto za poslovne vede pri Katoliškem inštitutu

Založnik: Inštitut Nove revije, za­vod za humanistiko

Leto izida: 2018

Slovenski pedagoški tisk v borbi proti potujčevanju naše mladine 1860–1918

Avtor: Alenka Divjak

Izdal: Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko

Leto izida: 2017

Veliki miti o veliki depresiji

Spremna beseda: Bernard Brščič

Prevod: Niki Neubauer

Izdajatelj: Inštitut Karantanija, Ljubljana

Založnik: Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko

Leto izida: 2017

Arhitecture of Jože Plečnik and Its Symbolism

Avtor: Andrej Hrausky

Uredil: Peter Povh

Založnik: Lili in Roza d. o. o.

Leto izida: 2016

Dean Komel: Obeležja smisla

Uredil: Dean Komel

Izdajatelj: Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko

Založnik: Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko

Leto izida: 2016

Spoprijem z razmerami in razmerji v Sloveniji

Avtorji: Frane Adam, Andrej Božič, Mihael Brejc, Anže Burger, Manca Erzetič, Andrej Fink, Stane Granda, Igor Grdina, Dean Komel, Jože Konda, Igor Kovač, Jernej Letnar Černič, Aleš Maver, Andrej Možina, Robert Petkovšek, Darka Podmenik, Janko Rožič, Brane Senegačnik, Ivan J. Štuhec, Matevž Tomšič, Jože Vižintin, Jože Wakounig, Tomaž Zalaznik, Jan Zobec, Jure Zupan

Programski odbor: Mihael Brejc, Stane Granda, Dean Komel, Tomaž Zalaznik, Jure Zupan

Uredila: Dean Komel, Tomaž Zalaznik

Lektorirala: Nina Grafenauer Hafner

Izdal: Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko

Leto izida: 2017

Simboli v Plečnikovi arhitekturi

Avtor: Andrej Hrausky

Uredil: Peter Povh

Založnik: Lili in Roza d. o. o.

Leto izida: 2016

Zgoščeno Bogastvo narodov in neverjetno zgoščena Teorija moralnih občutij

Avtor: Eamonn Butler

Prevedel: Niki Neubauer

Uredil: Lovro Šturm

Izdajatelj: Inštitut Karantanija

Založnik: Inštitut Nove revije – Zavod za humanistiko

Leto izida: 2016

Vstop v intermedijsko umetnost

Avtor: Polona Tratnik

Recenzenta: prof. Dušan Zidar, doc. Sašo Sedlaček

Založnik: Inštitut Nove revije – Zavod za humanistiko

Zvrst: filozofija, umetnostna zgodovina

Leto izida: 2016

Ključne besede: intermedijska umetnost, izobraževanje, osnovni pojmi intermedijske umetnosti, umetniški projekt

Milton Friedman – Ideje in vpliv velikega ekonomista prostega trga

Avtor: Eamonn Butler

Prevedel: Niki Neubauer

Uredil: Lovro Šturm

Izdajatelj: Inštitut Karantanija

Založnik: Inštitut Nove revije – Zavod za humanistiko

Leto izida: 2015

O vzponu komunizma na Slovenskem

Uvodna beseda: Stane Granda

Uredil: Lovro Šturm

Izdajatelj: Inštitut Karantanija

Založnik: Inštitut Nove revije – Zavod za humanistiko

Leto izida: 2015

Temelji svobodne družbe

Avtor: Eamonn Butler

Prevedel: Niki Neubauer

Uredil: Lovro Šturm

Izdajatelj: Inštitut Karantanija

Založnik: Inštitut Nove revije – Zavod za humanistiko

Leto izida: 2015

Ludwig von Mises – Življenje in delo

Avtor: Eamonn Butler

Prevedel: Niki Neubauer

Izdajatelj: Inštitut Karantanija

Založnik: Inštitut Nove revije – Zavod za humanistiko

Leto izida: 2015

Anatomija neke morale in 19 znamenitih člankov

Avtor: Milovan Đilas

Prevedel: Aleš Maver

Spremna študija Padec Milovana Đilasa:Tomaž Ivešić

Izdajatelj: Inštitut Karantanija

Založnik: Inštitut Nove revije – Zavod za humanistiko

Leto izida: 2015

Adam Smith – Življenje in delo

Avtor: Eamonn Butler

Prevedel: Niki Neubauer

Izdajatelj: Inštitut Karantanija

Založnik: Inštitut Nove revije – Zavod za humanistiko

Leto izida: 2015

Novi razred

Avtor: Milovan Đilas

Prevedel: Niki Neubauer

Uvodna beseda: dr. Bernard Nežmah

Izdajatelj: Inštitut Karantanija

Založnik: Inštitut Nove revije – Zavod za humanistiko

Leto izida: 2014

Konkurenca in podjetništvo

Avtor: Israel M. Kirzner

Prevedel: Mitja Steinbacher

Izdajatelj: Inštitut Karantanija

Založnik: Inštitut Nove revije – Zavod za humanistiko

Leto izida: 2014

Pravni temelji prostih trgov

Avtorji prispevkov: Norman Barry, David Camphell, Stephen F. Copp, Richard A. Epstein, Samuel Gregg, Peter T. Leeson, Julian Morris, Anthony Ogusin in Cento Veljanovski

Prevedel: Niki Neubauer

Uredil: Stephen F. Copp

Izdajatelj: Inštitut Karantanija

Založnik: Inštitut Nove revije – Zavod za humanistiko

Leto izida: 2014

Družinska kronika

Uredila: Nina Grafenauer Hafner s sodelovanjem Nika Grafenauerja

Izdal: Inštitut Nove revija – Zavod za humanistiko

Leto izida: 2013

Evropska Slovenija

Uredili in uvodno besedo zapisali: Matej Avbelj, Gašper Dovžan, Jernej Letnar Černič, Miha Movrin

Izdal: Inštitut Karantanija, Ljubljana

Založnik: Inštitut Nove revije – Zavod za humanistiko

Leto izida: 2013

Nova politična znanost

Avtor: Eric Voegelin

Prevedel: Niki Neubauer

Predgovor: 1987: Dante Germino

Izdajatelj: Inštitut Karantanija

Založnik: Inštitut Nove revije – Zavod za humanistiko

Leto izida: 2013

Moč idej

Avtor: Richard M. Weaver

Prevedel: Niki Neubauer

Izdajatelj: Inštitut Karantanija

Založnik: Inštitut Nove revije – Zavod za humanistiko

Leto izida: 2013

Ustava za svobodo

Avtor: Friedrich A. Hayek

Spremna beseda: Bernard Brščič

Prevedel: Mitja Steinbacher, Matej Steinbacher

Izdajatelj: Inštitut Karantanija

Založnik: Inštitut Nove revije – Zavod za humanistiko

Leto izida: 2012

Slovenski zgodovinski atlas

Uredila: Drago Bajt in Marko Vidic

Izdal: Založba Nova revija, Inštitut Nove revije – Zavod za humanistiko, Inštitut Karantanija

Leto izida: 2011

Cenzurirano

Zgodovina cenzure na Slovenskem od 19. stoletja do danes

Uredila: dr. Mateja Režek

Recenzenta: prof. dr. Peter Vodopivec, prof. dr. Igor Grdina

Izdal: Inštitut Nove revije – Zavod za humanistiko

Leto izida: 2010

Kemometrija

in obdelava eksperimentalnih podatkov

Jure Zupan

Strokovna recenzija: prof. dr. Darinka Brodnjak Vončina, prof. dr. Marjan Veber

Izdal: Kemijski inštitut, Ljubljana, in Inštitut Nove revije – Zavod za humanistiko

Leto izida: 2009

Kirialax Saga

Alenka Divjak

Izdal: Inštitut Nove revije – Zavod za humanistiko

Leto izida: 2009

Obrazi Evrope

Evropa, svet in humanost v 21. stoletju dialog v kulturi – dialog med kulturami zbornik mednarodne konference

Uredila: Dean Komel in Mira Miladinović Zalaznik

Izdal: Inštitut nove revije – Zavod za humanistiko

Leto izida: 2008

Saga o Kirialaxu

Alenka Divjak

Študija o srednjeveški islandski romanci

Izdal: Inštitut Nove revije – Zavod za humanistiko

Leto izida: 2008

Umetnost in forma

Uredila: Stefan Majetschak, Jožef Muhovič

Izdal: Raziskovalni inštitut Akademije za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani in Inštitut Nove revije – Zavod za humanistiko

Leto izida: 2007