Discussions

> Discussion Series “Ljubljana Encounters” and “Humanistic Correspondences”

Tehnosfera – humanost – poezija [Technosphere—Humanity—Poetry]

November 29–30, 2022

Ljubljana, Slovenia

Participants: Prof. Dr. Žarko Paić, Prof. Dr. Dean Komel, Dr. Andrej Božič, Assoc. Prof. Dr. Branko Senegačnik, Assoc. Prof. Dr. Manca Erzetič

>> VIDEO 1

>> VIDEO 2

 

> Discussion Series “Ljubljana Encounters” and “Humanistic Correspondences”

V intermezzu svetov [In the Intermezzo of Worlds]

November 17, 2022

Ljubljana, Slovenia

Guest: Prof. Dr. Damir Barbarić

Moderator: Prof. Dr. Dean Komel

>> VIDEO

> Discussion

Meritokracija in družba znanja: med simulacijo in realnostjo [Meritocracy and Society of Knowledge: Between Simulation and Reality]

June 29, 2021

Ljubljana, Slovenia 

Participants: Dr. Frane Adam, Dr. Igor Bahovec, Maruša Gorišek, Dr. Matej Makarovič, Dr. Bernard Nežmah, Dr. Marko Novak, Dr. Darka Podmenik, Dr. Janez Šušteršič, Dr. Matevž Tomšič

>> VIDEO

 

> Critical Discussion

Goli otok po sedemdesetih letih [Goli Otok after 70 Years]

November 29, 2019

Ljubljana, Slovenia

Participants: Marijan Rogić, Andrej Aplenc, Manca Erzetič, Mira Miladinović Zalaznik, Božidar Jezernik, Renato Podbersič, Bernard Nežmah, Stjepan Štivić, Dean Komel.

 

> Discussion “The Humanities in Discussion”

Svetovljanskost umetnosti | The Cosmopolitism of Art

June 8, 2019

Ljubljana, Slovenia

Guests: Prof. Dr. Diane Gruber, Prof. Dr. Ramsey Eric Ramsey.

Moderation: Dr. Andrej Božič.

>> Video

 

> Discussion

Komu in zakaj so v napoto zasebne raziskovalne in visokošolske organizacije? [For Whom and Why Do Private Research and Higher Education Organizations Present a Problem?]

May 5, 2019

Ljubljana, Slovenia

Panelists: Assoc. Prof. Dr. Jernej Letnar Černič, Prof. Dr. Dean Komel, Prof. Dr. Primož Rožman, Tomaž Zalaznik, Acad. Prof. Dr. Robert Zorec.

 

> Discussion

Od monopola do konkurence [From Monopoly to Competition]

April 15, 2019

Ljubljana, Slovenia

 

> Book Presentation and Discussion

Arhipelag sodobne filozofije: kritični vodič [The Archipelagos of Contemporary Philosophy: A Critical Guidebook] by Tonči Valentić

February 14, 2019

Ljubljana, Slovenia

Participants: Tonči Valentić, Dean Komel, Janko Rožič.

 

> Round Table Discussion

O evalvaciji v znanosti oz. raziskovalno-razvojni dejavnosti [On Evaluation in Science, Research, and Development Activities]

February 1, 2019

Ljubljana, Slovenia

 

> Discussion “The Present for the Future”

Država za državljane in državljanke – smernice za naprej [The State for Citizens—Guidelines for the Future]

November 28, 2018

Ljubljana, Slovenia

Participants: Frane Adam, Dean Komel, Aleš Maver, Jan Zobec, Stane Granda, Gašper Blažič, Igor Kovač, Mihael Brejc, Anže Burger, Marko Noč, Jože Vižintin, Darka Podmenik, Jure Zupan, Tomaž Zalaznik.

 

> Book Presentation

Vse teče [Everything Flows] by Vasily Grossman

November 7, 2018

Ljubljana, Slovenia

Participants: Prof. Dr. Janez Kranjc, Prof. Dr. Lovro Šturm, Dr. Dr. Igor Grdina, Dr. Simon Malmenwall.

 

> Book Presentation

Hypokrisis. Fenomenološka interpretacija Aristotelovih epohalnih del [Hypokrisis. A Phenomenological Analysis of the Works of Aristoteles] by Valentin Kalan

October 16, 2018

Ljubljana, Slovenia

Participants: Valentin Kalan, Dean Komel.

 

> Discussion

Eksistenca in tehnosfera [Existence and the Techno-Sphere]

October 5, 2018

Ljubljana, Slovenia

Participants: Žarko Paić, Janko Rožič, Dean Komel.

 

> Book Presentation

Kaj se pravi misliti? [What Is Called Thinking?] by Martin Heidegger

September 26, 2018

Ljubljana, Slovenia

Participants: Dean Komel, Brane Senegačnik, Aleš Košar.

Moderation: Manca Erzetič.

 

> Book Presentation

Ustanovitev Slovenije [The Founding of Slovenia] by Peter Jambrek

Panelists: Dr. Peter Jambrek, Dr. Dimitrij Rupel, Prof. Dr. Vasko Simoniti, Prof. Dr. Stane Granda.

May 23, 2018

Ljubljana, Slovenia

 

> Book Presentation and Discussion on Slovenian Language

Slovenski pedagoški tisk v borbi proti potujčevanju naše mladine 1860–1918 [Slovenian Pedagogical Press in the Fight against the Denationalization of Youth 1860–1918] by Alenka Divjak

Panelists: Dr. Alenka Divjak, Manca Erzetič, M.A., Prof. Dr. Dean Komel, Prof. Dr. Aleš Maver.

April 4, 2018

Ljubljana, Slovenia

 

> Discussion

Kakšno državo hočemo? [What Kind of State Do We Want?]

Panelists: Dr. Frane Adam, Dr. Anže Burger, Dr. Dr. Igor Grdina, Dr. Lovro Šturm.

Moderation: Tomaž Zalaznik.

March 3, 2018

Ljubljana, Slovenia

 

> Book Presentation and Discussion

Spoprijem z razmerami in razmerji v Sloveniji [The Confrontation with Circumstances and Conditions in Slovenia]

Panelists: Prof. Dr. Dean Komel, Dr. Jure Zupan, Prof. Dr. Brane Senegačnik, Dr. Frane Adam, Janko Rožič, Dr. Andrej Božič, Andre Možina, MD, Dr. Ivan J. Štuhec, Dr. Jože Vižintin, Dr. Darka Podmenik, Prof. Dr. Robert Petkovšek, Jan Zobec, Jože Konda, Dr. Andrej Fink, Igor Kovač, Prof. Dr. Anže Burger, Dr. Stane Granda.

November 30, 2017

Ljubljana, Slovenia

 

> Discussion “The Present for the Future”

Slovenija: kako iz »stanja« v blagostanje? [Slovenia: How to Come from “Standstill” to Welfare State?]

Panelists: Prof. Dr. Anže Burgar, Prof. Dr. Stane Granda, Prof. Dr. Zoran Vaupot.

October 4, 2017

Ljubljana, Slovenia

 

> Discussion “The Present for the Future”

Ruska revolucija: dogodek, zgodovina, posledice in vplivi [Russian Revolution: Event, History, Consequences, and Impacts]

Panelists: Dr. Dr. Igor Grdina, Prof. Dr. Stane Granda, Dr. Dean Komel, Tomaž Ivešić, M.A.

Moderation: Prof. Dr. Aleš Maver.

April 25, 2017

Ljubljana, Slovenia

 

> Discussion “The Present for the Future”

Kaj nam pomeni Plečnik? [What Does Plečnik Mean to Us?]

Panelists: Andrej Hrausky, Janez Koželj.

Moderation: Mihael Dešman.

November 16, 2016

Ljubljana, Slovenia

 

> Discussion “The Present for the Future”

Vzpostavljanje (ne)demokracije [The Formation of (Non-)Democracy]

Panelists: Prof. Dr. Stane Granda, Prof. Dr. Mihael Brejc, Damjan Mihevc, M.A.

Moderation: Tomaž Zalaznik.

September 28, 2016

Ljubljana, Slovenia

 

> Discussion “The Present for the Future”

Slovenščina v Sloveniji [Slovenian Language in Slovenia]

Panelists: Prof. Dr. Andreja Žele, Prof. Dr. Marko Jesenšek, Dr. Zoran Božič, Prof. Dr. Marko Marinčič.

Moderation: Prof. Dr. Dean Komel.

June 30, 2016

Ljubljana, Slovenia

 

> Discussion “The Present for the Future”

Vrednost humanistike v perspektivi družbenega razvoja [The Value of the Humanities in the Perspective of Social Development]

Panelists: Prof. Dr. Dean Komel, Prof. Dr. Jožef Muhovič, Dr. Brane Senegačnik.

Moderation: Dr. Dr. Igor Grdina.

May 25, 2016

Ljubljana, Slovenia

 

> Discussion “The Present for the Future”

Ekonomski izzivi Slovenije [Economic Challenges of Slovenia]

Panelists: Dr. Anže Burgar, Rok Novak, Mitja Steinbacher, M.A., Jaka Šoba, Dr. Blaž Vodopivec.

Moderation: Matej Kovač.

May 11, 2016

Ljubljana, Slovenia

 

> Discussion “The Present for the Future”

Razumevanje svobode [The Understanding of Freedom]

Panelists: Prof. Dr. Lovro Šturm, Dr. Jure Zupan, Dr. Bernard Nežmah, Dr. Yuri Sidorovich.

Moderation: Rok Novak.

March 30, 2016

Ljubljana, Slovenia

 

> Discussion “The Present for the Future”

»Novi razred« danes! Jutri? [“New Class” Today! Tomorrow?]

Panelists: Prof. Dr. Matej Avbelj, Dr. Anže Burgar, Tomaž Ivešić, Dr. Aleš Maver.

Moderation: Urška Makovec.

December 17, 2015

Ljubljana, Slovenia

 

> Discussion “The Present for the Future”

Begunci, migranti in Evropa [Fugitives, Migrants, and Europe]

Panelists: Prof. Dr. Anđelko Milardović, Bakhtyar Aljaf, Zijad Bećirović, M.A.

Moderation: Tomaž Zalaznik.

 

> Discussion “The Present for the Future”

Razvijanje vrednostnih verig in prihodnost Slovenije ter utemeljitev potrebe za obči razvojni konsenz [The Development of Value Chains and the Future of Slovenia; the Necessity of a Common Developmental Consensus]

Panelists: Prof. Dr. Stane Pejovnik, Prof. Dr. Peter Glavič, Prof. Dr. Vojteh Leskovšek, Rok Uršič, Prof. Dr. Dean Komel.

November 5, 2015

Ljubljana, Slovenia

 

> Discussion

Humanistika in družbena diskomunikacija [The Humanities and Social Discommunication]

Panelists: Prof. Dr. Dean Komel, Dr. Aleš Maver, Dr. Bernard Nežmah, Urška Makovec.

September 23, 2015

Ljubljana, Slovenia

 

> Discussion “The Present for the Future”

Iz demokratičnega ne-premika v nov družbeni dogovor [From the Democratic “Non-Motion” towards a New Social Contract]

Panelists: Dr. Frane Adam, Marko Bitenc, MD, Prof. Dr. Mihael Brejc, Prof. Dr. Dean Komel, Dr. Darko Darovec, Prof. Dr. Stane Granda, Dr. Dr. Igor Grdina, Dr. Peter Jambrek, Dr. Aleš Maver, Damjan Mihevc, M.A., Andrej Možina, MD, Dr. Iztok Simoniti, Dr. Ivan Štuhec, Dr. Jože Vižintin.

March 4, 2015

Ljubljana, Slovenia

 

> Discussion “The Present for the Future”

Učinkovitost in konkurenčnost javne službe med javnim in zasebnim [The Efficiency and Competitiveness of Public Service between the Public and the Private]

Panelists: Prof. Dr. Rado Bohinc, Prof. Dr. Peter Maček, Andrej Možina, MD, Prof. Dr. Janez Stare.

Moderation: Prof. Dr. Mihael Brejc.

December 4, 2014

Ljubljana, Slovenia

 

> Discussion

»Ali vemo, zakaj smo v krizi?« Družbena kriza in institucionalne spremembe [“Do We Know Why We Are in a Crisis?” Social Crisis and Institutional Changes]

Panelists: Dr. Frane Adam, Prof. Dr. Dean Komel, Dr. Matevž Tomšič.

May 28, 2014

Ljubljana, Slovenia

 

> Discussion “The Present for the Future”

Slovenska konkurenčnost danes [Slovenian Competitiveness Today]

Guest: Dr. Yuri Sidorovich.

October 22, 2014

Ljubljana, Slovenia

 

> Book Presentation and Discussion

Novi razred [The New Class] by Milovan Djilas in Slovenian Translation

Panelists: Dr. Gorazd Bajc, Dr. Aleš Maver, Dr. Bernard Nežmah, Tomaž Ivešić.

October 14, 2014

Ljubljana, Slovenia

ADDRESS

Vodovodna cesta 101

1000 Ljubljana

Slovenia

 

Telephone: +386 12444560

Fax: 2444586

institut@nova-revija.si

 

> How to find us

The websites of the Institute Nova Revija for the Humanities publish information and notifications regarding the activities within the framework of research and infrastructure programs financed by the Slovenian Research Agency (ARRS).