Zaključeni programi in projekti

Zaključeni projekti

> Moč malih istrskih mest (14. – 18. stoletje): L6-5555 [2013–2016]

> Slovenci v jugoslovanski diplomaciji in v zunanjepolitičnem delovanju 1941–1980: odprta vprašanja in raziskovalne perspektive: J6-4112 [2011–2014]

> Položaj in vloga Slovenije v jugoslovanski državi po drugi svetovni vojni (1945–1991): J6-3634 [2010–2013]

> Svoboda govora v zgodovinskih, humanističnih in družbenih vidikih: J7-3629 [2010–2013]

> Aretacije, deportacije in usmrtitve s strani jugoslovanskih oblasti na območju Julijske krajine po 1. maju 1945: L6-2388 [2009–2012]

> Svoboda govora in tiska ter njeno omejevanje v Sloveniji (1945–1991): J6-0946 [2008–2011]

> Gospodarski vplivi na politične prelome na Slovenskem od predmarčne dobe do osamosvojitve 1991: J6-9566 [2007–2009]

> Primerjalno proučevanje delovanja varnostnega sistema v krizni situaciji z ozirom na begunsko problematiko: Problematika madžarskih beguncev po drugi svetovni vojni in zlasti leta 1956/57 v Sloveniji: V5-0261 [2006–2008]

> Vprašanje humanosti v perspektivi kulturnega , znanstvenega in družbenega razvoja Slovenije in nujnost humanistične diskusije: V6-0278 [2006–2008]

> Evalvacija naložb v izobrazbeni kapital in mladinski trg delovne sile: V5-0940 [2004–2006]

VIZITKA

Vodovodna cesta 101

1000 Ljubljana

Slovenija

 

Telefon: +386 12444560

Fax: 2444586

institut@nova-revija.si

 

> Kje smo

KONTAKT

PRIJAVA ZA OBVEŠČANJE

Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko, na spletnih straneh objavlja informacije o dejavnostih v okviru raziskovalnega in infrastrukturnega programa, ki ju financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).