KONFERENCE

MEDNARODNI KONGRES

2. KONGRES MEDNARODNEGA CENTRA ZA PREUČEVANJE SODOBNEGA NIHILIZMA (CENIC)

28.–30. november 2023

City Hotel (Dalmatinova 15)
Ljubljana

MEDNARODNI SIMPOZIJ ZA HERMENEVTIČNO FILOZOFIJO

O LEPOTI: UTOPIJA DOMIŠLJIJE, TUKAJ IN ZDAJ? [ON BEAUTY: THE UTOPIA OF IMAGINATION, HERE AND NOW?]

4.–6. junij 2023

Ljubljana

MEDNARODNA KONFERENCA

POMEN FILOZOFIJE EUGENA FINKA V DOBI NIHILIZMA [DIE BEDEUTUNG DER PHILOSOPHIE EUGEN FINKS IM ZEITALTER DES NIHILISMUS]

19. januar 2023

Ljubljana

MEDNARODNI POSVET

RAZMIŠLJANJA O EVROPI JUGOVZHODNO OD ZAHODA. ZGODOVINSKA MNENJA IN VPOGLEDI

23.–24. november 2022

Ljubljana

MEDNARODNA KONFERENCA SREDNJE- IN VZHODNOEVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA FENOMENOLOGIJO (CEESP)

FENOMENOLOGIJA IN DRUŽBENOST [PHENOMENOLOGY AND SOCIALITY]

2.–4. december 2021

Ljubljana

SIMPOZIJ

MOST ČEZ ZALIV

12. oktober 2021

Ljubljana

MEDNARODNA KONFERENCA

EVROPA VZHODNO OD ZAHODA – 30 LET TRANZICIJE. QUO VADIS?

28.–30. september 2019

Pécs, Madžarska

KONFERENCA

KONTEMPORALNOST RAZUMEVANJSKEGA KONTEKSTA V INTERDISCIPLINARNI HUMANISTIKI

17. december 2018

Ljubljana

MEDNARODNA KONFERENCA

O OBLASTI V ARHITEKTURI #2: FENOMENOLOŠKA PERSPEKTIVA

13. september 2018

Ljubljana

MEDNARODNA KONFERENCA

ZGODBE STARANJA

13.–14. september 2018

Ljubljana

MEDNARODNA KONFERENCA FORUMA ZA HUMANISTIKO (FORhUM)

EVROPA NA KRIŽPOTJIH SODOBNEGA SVETA. 100 LET PO VELIKI VOJNI [EUROPE AT THE CROSSROADS OF CONTEMPORARY WORLD. 100 YEARS AFTER THE GREAT WAR | EUROPA AN DEN SCHEIDEWEGEN DER GEGENWÄRTIGEN WELT. 100 JAHRE NACH DEM GROßEN KRIEG]

6. september 2018

Ljubljana

KONFERENCA

S KNJIGAMI IN FILMI DO ZNANOSTI IN ETIKE: BOLJŠE POZNAVANJE STARANJA ZA VSE GENERACIJE

23. oktober 2017

Ljubljana

KONFERENCA

UPORABNOST ZNANSTVENIH DOSEŽKOV

12. oktober 2017

Ljubljana

KONFERENCA

POTENCIALI JUGOVZHODNE EVOPRE

19. april 2017

Ljubljana

KONFERENCA

SKOZI KNJIGE K POGOVORU O STAROSTI

14. november 2016

Ljubljana

KONFERENCA

PREDSTAVITEV INŠTITUTA NOVE REVIJE NEMŠKIM ŠTUDENTOM IN DISKUSIJA O DELOVANJU INŠTITUTA

2. oktober 2015

Ljubljana

MEDNARODNA KONFERENCA

RAZVOJ DEMOKRACIJE V ZAGREBU

28. april 2015

Zagreb

KONFERENCA

AVTORITETA IN DEMOKRACIJA

10. junij 2014

Ljubljana

KONFERENCA

»ALI VEMO, ZAKAJ SMO V KRIZI?« DRUŽBENA KRIZA IN INSTITUCIONALNE SPREMEMBE

28. maj 2014

Ljubljana

MEDNARODNA KONFERENCA

RAZVOJ DEMOKRACIJE

3. september 2013

Ljubljana

MEDNARODNA KONFERENCA

KRIZA SVOBODE

11. november 2010

Ljubljana

MEDNARODNA KONFERENCA

KRITIČNA HUMANOST

5. maj 2010

Ljubljana

SIMPOZIJ

ROBOVI LITERATURE

5. maj 2010

Ljubljana

1. 10.–2. 10. 2009; Zgodovinski in družbeni vidiki cenzure na Slovenskem

29. 11. 2008; Posvet o vlogi in perspektivah humanistike v Sloveniji in Evropi

18. 11. 2008; Svoboda besede – odpiranje prostora (posvet)

10. 9. 2008; Interkulturnost – drugost – tujost (mednarodna konferenca)

10. 4.–12. 4. 2008; »Evropa, svet in humanost v 21. stoletju, dialog v kulturi – dialog med kulturami« (mednarodna konferenca)

10.–11. 10. 2007; Sodobno slovensko zgodovinopisje (znanstveni posvet)

29. 11. 2006; Drugi posvet o vlogi in perspektivah humanistike v Sloveniji in Evropi

16.–18. 11. 2006; Evropa, svet in humanost v 21. stoletju: fenomenološke perspektive, Četrta srednje- in vzhodnoevropska fenomenološka konferenca