HUMANISTIKA V SODOBNEM SVETU

 

AKTUALNO

 

AKTUALNO

V Humanistični zbirki INR so izšle 3 znanstvene monografije:

1. Mateja Kurir: Arhitektura moderne in das Unheimliche: Heidegger, Freud in Le Corbusier 

2. Jožef Muhovič: Vidno in nevidno, Uvod v formalno likovno analizo: teorija, primeri, metode

3. Ines Vodopivec: Vivitur ingenio, Renesančni mojstri knjižne grafike na Slovenskem

Vabljeni k branju in nakupu!

POSVET

Spoštovani,
vabljeni na posvet v Državnem svetu z naslovom

Od monopola do konkurence,

v ponedeljek, 15. aprila 2019, ob 10. uri.

KONFERENCA

Konferenca Kontemporalnost razumevanjskega konteksta v interdisciplinarni humanistiki

Prva v seriji znanstvenih konferenc na temo Kontemporalnost razumevanjskega konteksta v interdisciplinarni humanistiki se je odvijala v ponedeljek, 17. 12. 2018, v City Hotelu, Dalmatinova 15, Ljubljana.

Z raziskovalkami in raziskovalci, ki sodelujejo z Inštitutom Nove revije, smo obravnavali epistemološke, zgodovinopisne, umetniško-teoretske, literarno-kritične, kulturološke in pravno-politične vidike formiranja humanistične vednosti v interdisciplinarni perspektivi. Čeprav je ta vselej retrospektivno določena, se odloča v spektru današnjega dogajanja, ki ga le zamejeno zaznavamo in razpoznavamo, tako v celoti kot v podrobnostih. Zapolnjujemo ga z  najrazličnejšimi mnenji, prepričanji, nazori, ideologijami in vizionarstvi, ne da bi  preverili njihovo ustreznost času in prostoru. Sodobnost terja razumevanje lastnega konteksta, ki je določilen za njene odločitve.

Čestitamo, draga Tina Bilban!

Dr. Tina Bilban, raziskovalka Inštituta Nove revije, zavoda za humanistiko, je sprejeta v mednarodno žirijo za Andersenovo nagrado 2020!

Tina je raziskovalka, avtorica in kritičarka, največkrat na prehodih med literaturo, filozofijo in znanostjo, tudi članica izvršnega odbora Slovenske sekcije IBBY.

MEDNARODNA KONFERENCA

Evropa na križpotjih sodobnega sveta

100 let po Veliki vojni

Mednarodna konferenca FORhUM-a

je potekala od 6. do 9. septembra 2018

v idiličnem okolju Ville Vigoni blizu jezera Como v Italiji.

KNJIGA

Freiheit und Gerechtigkeit als Herausforderung der Humanwissenschaften

Freedom and Justice as a Challenge of the Humanities

[Svoboda in pravičnost kot izziv humanistike]

Peter Lang Verlag, Bern 2018

Urednika Mira Miladinović Zalaznik in Dean Komel

VIZITKA

Gospodinjska ulica 8

1000 Ljubljana

Slovenija

 

Telefon: +386 12444560

Fax: 2444586

institut@nova-revija.si

 

> Kje smo

KONTAKT

PRIJAVA ZA OBVEŠČANJE

Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko, na spletnih straneh objavlja informacije o dejavnostih v okviru raziskovalnega in infrastrukturnega programa, ki ju financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).